Rychvald: 120 let SDH Rychvald

Anonymní neděle, června 21, 2015


Sbor dobrovolných hasičů v Rychvaldě byl založen v roce 1895 a právě dnes 21 června se koná jubilejní oslava 120 let od jeho založení.
Podle zakládajícího protokolu byl dobrovolný sbor hasičský v Rychvaldě založen 17 března 1895 jako osmý český sbor na tehdejším těšínsku.
Oslavu výročí zahájili před kulturním domem slavnostním nástupem a krátkou vzpomínkou za zesnulé hasiče.
Na městském úřadě pak zástupce hasičů přijala starostka města Šárka Kapková. Ta přítomným poděkovala za jejich dobrovolnou činnost a přínos pro město. Slavnostní přijetí bylo zakončeno zápisem do pamětní knihy.
Poté se všichni přesunuli do sálu kulturního domu, kde začala slavnostní schůze.
Zde byla předána ocenění členům sboru, ať už za služby a věrnost, za zásluhy nebo příkladnou práci a reprezentaci.
Sbor se dočkal i jednoho z nevyšších ocenění a to udělení stuhy k historickému praporu, který obdržel v roce 2010.
Slavnostní schůze ovšem nebyla zdaleka jedinou akcí, kterou hasiči k oslavám připravili.
Od pátku do pondělí byla v prostorách hasičské zbrojnice pro veřejnost otevřená výstava"Od historie po současnost"
A co popřát rychvaldským hasičům do dalších let?
S přáním mnoha úspěchu se loučíme i my.

Rychvald: Rychvald plný veteránů

Anonymní neděle, června 14, 2015

Historická vozidla a motorky, vůně benzínu a jízda městem. To již neodmyslitelně patří k Rychvaldu.
V neděli 14 června se již po sedmé na náměstí pořádala přehlídka historických vozidel, s názvem "Rychvald plný veteránů".

Rychvaldské náměstí pak postupně zaplnilo více jak 140 nablýskaných veteránů.
Například Tatra 17 z roku 1927.
Nechyběly ani auta závodní. Například tento malý pohledný angličan je z roku 1955
To Zdeněk Bastl se může pochlubit hned dvěma historickými skvosty. Motocykly značky Pegueot P100 z roku 1930 a Nimbus 750 z roku 1937
Tento jednoválcový čtyřtakt značky NSU je z roku 1938.
Klasické anglické čtyřtakty reprezentovalo toto vystavené a udržované BSA.
Nechyběli ani veteráni z Polska. Tento Citroen AC 4 1600 je z roku 1930 a pochází z Francie.
Kromě ukázky na náměstí se veteráni vydali také na spanilou jízdu po okolí Rychvaldu. Kolona historických motocyklů a vozidel se za velkého zájmů přihlížejících dala do pohybu přesně v půl jedenácté.
Okružní jízdu pak ukončili tam, kde jí i začali,tedy na rychvaldském náměstí.
Zpestřením pro návštěvníky byla soutěž o nejstaršího veterána, nejstarší auto či motorku nebo  nejelegantnější vozidlo.
K dobré náladě po celou dobu hrála kapela s názvem Klasik a vytvářela tak atmosféru dávno zašlých časů.
Setkání veteránu přilákalo nejen místní, ale i lidi z širokého okolí.
Akce se vydařila, počasí přálo a již teď se všichni těší na další, v pořadí již 8 ročník

Rychvald: 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Anonymní středa, června 10, 2015


Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Rychvald 11. června 2015


Program zasedání zastupitelstva.

1.Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání ZM Rychvald
2.Kontrola usnesení
3.Zpráva o činnosti RM
4.Zpráva o činnosti FV
5.Zpráva o činnosti KV
6.Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně a o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2014
7.Delegace zástupců města Rychvald na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Rychvald majetkovou účast
8.Zastupování města Rychvald ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a v Místní akční skupině Bohumínsko
9.Přistoupení Statutárního města Havířov ke Svazku měst a obcí okresu Karviná
10.Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2014
11.Závěrečný účet města Rychvald za rok 2014
12.Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2015
13.K žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 531/1 v k.ú. Rychvald
14.Nabytí části pozemku parc. č. 4749/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví Města Rychvald
15.Žádost o splátkový kalendář – manželé Sklenaříkovi
16.Technické posouzení objektu čp. 476 v k.ú. Rychvald  – návrh na vyhlášení záměru na prodej nemovitosti
17.Záměr města prodat části pozemků p.č. 3515/1, p.č. 3515/5, p.č. 3523/1 a p.č. 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald
18.Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 a Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí   uzavřené dne 20. prosince 2005
19.Diskuse