Rychvald.: 5. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Anonymní pátek, září 11, 2015
Rychvald - 5. zasedání Zastupitelstva města Rychvald www.TelevizeKarvinsko.cz


Reportáž / Reportage:


Zdroj / Source: 5. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

Záznam zasedání zastupitelstva Stopáž: 1. Pořadové a organizační zabezpečení 5 zasedání ZM Rychvald 00:03:51 2. Kontrola usnesení 00:04:48 3. Zpráva o činnosti RM 00:07:51 4. Zpráva o činnosti FV 00:26:56 5. Zpráva o činnosti KV 00:28:38 6. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 00:29:39 7. Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Města Rychvald 00:30:20 8. Bezúplatný převod – nabytí části pozemku p.č. 6831/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald 01:03:12 9. Úplatný převod nemovitostí – pozemku p.č. 5043/1 jehož součástí je i budova č.p. 476 na ul. Orlovské v Rychvaldu, pozemku p.č. 5043/3 a pozemku p.č. 5044, všechny v k.ú. Rychvald („Pekárna“) 01:04:46 10. Vyhlášení záměru na převod pozemku p.č. 4066/2 v k.ú. Rychvald 01:08:42 11. Návrh znění podpory ke snížení věkové hranice odchodu do důchodu o pět let u pracovní skupiny horníků, kteří nastoupili do dolu po 31 12 1992 01:29:06 12. Diskuse 01:46:12


Share this :

Previous
Next Post »